3 نکته مهم در انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندانتان

از نظر مدرسین، والدین و دانش آموزان ویژگی های مدارس برتر متفاوت می باشند
در دیدگاه نوین تنها بالاترين درجه ي پيشرفت تحصيلي يا بالاترين آمار قبولي در دانشگاه ها، مراكز عالي يا ساير موسسات برای انتخاب یک مدرسه نمونه کافی نمی باشد،البته این موارد در بالا بردن کیفیت یک مدرسه بی اثر نمی باشند.
اما نکات مهم در انتخاب مدرسه نمونه شامل :

الف: کیفیت فیزیکی مدرسه که شمل استاندارد بودن کلاس ها راه روها ،پله ها ،حیاط مدرسه و... ، همچنین داشتن امکانات اولیه شامل تخته سیاه، تلفن، آب، برق و...

ب: مدیر مدرسه نقش مهمی در رشد مدرسه و همچنین بر دانش آموزان دارد زیرا یک مدیر وظیفه ی هدایت و مدیرییت مجموعه آموزشی را بر عهده دارد. یک مدیر باید توانايي استفاده از دانسته هاي خود جهت برنامه ريزي،هماهنگي و نظارت و كنترل بر امور را داشته باشد.

ج: نیروی انسانی مدرسه شامل : مدرسین ،معاون ،دفتردار ،مربي پرورشي ،مربي بهداشت ،متصدي آزمايشگاه ،مربي ورزش ،مستخدم و سرايدار که همگي در تحقق آرمان داشتن مدرسه مطلوب نقش موثر و بسزايي را دارند. مدرسین و مشاورین مدرسه باید با داشتن اطلاعات کافی در مورد هرکدام از دانش آموزان به آن ها در بالابردن مهارت های درسی و زندگی کمک کنند.
مدرسه به عنوان خانه ی دوم فرزندانمان باید آن ها را برای زندگی در جامعه و رویارویی با چالش های کاری و زندگی در آینده آماده کند و با شناسایی و پرورش استعدادهای آن ها به رشد جامعه کمک کنند.

گزارش تصویری